Innkalling årsmøte Tertnes Basket

Styret innkaller herved til årsmøte i Tertnes basket

2022-02-25
randijb

Innkalling til årsmøte i Tertnes basket 2022

Årsmøtet avholdes tirsdag 22. mars kl. 19:00-21:00 på Tertnes klubbhus, møterom 1 (2. etasje)

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars til basket@tertnes.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tertnes basket i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tertnes basket og Tertnes allianseidrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Randi J Bertelsen kontaktes på basket@tertnes.no. Årsberetning og årsregnskap kan fås på forhånd ved å sende mail til basket@tertnes.no

Foreløpig saksliste

  • Valg av ordstyrer

·         Godkjenning av innkalling

·         Valg av referent og to protokollunderskrivere

·         Gjennomgang av årsberetning 2021

·         Gjennomgang av årsregnskap 2021

·         Fastsettelse av medlemskontingent

·         Navne-endring fra Ulset basketballklubb til Tertnes basketballklubb

·         Behandling av innkomne forslag

·         Valg av styre 2022

·         Valg av kasserer 2022

 

Velkommen til årsmøte!

 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Tertnes basket v/styreleder Randi J Bertelsen