Innkalling til årsmøte 2021 for Tertnes Basket

Årsmøtet for Tertnes Basket går i år digitalt. Møtet avholdes torsdag 8 april kl 20:00. Les mer for påmelding og saksliste ...

2021-03-24
Jon Fraczak

Tid:  Torsdag 8. april kl. 20.00

Sted: Årsmøtet avholdes digitalt på Teams. Invitasjoner til møtet er sendt til alle lagene via lagkontakter.

Saksliste:

  • Valg av ordstyrer
  • Godkjenning av innkalling 
  • Valg av referent og to protokollunderskrivere 
  • Gjennomgang av årsberetning 2020
  • Gjennomgang av årsregnskap 2020
  • Fastsettelse av medlemskontingent 2020/21
  • Behandling av innkomne forslag 
  • Valg av styre 2021 
  • Valg av kasserer 2021

Forslag til årsmøtet må sendes til styret ved leder Randi J Bertelsen (basket@tertnes.no) innen 1.4.21.

For å delta i møte må man være medlem av de relevante Spond eller Facebook gruppene for sitt lag.

Årsberetning og årsregnskap kan fås på forhånd ved å sende mail til basket@tertnes.no.

Sist men ikke minst, les vedlagt nyhetsbrev fra styreleder!